S čím Vám můžeme pomoci

• Ocenění podniku (obchodního závodu)
• Ocenění obchodního podílu
• Ocenění nemovitosti a nemovitých aktiv
• Ocenění jiných majetků a aktiv
• Znalecké posudky pro převodní ceny (transfer pricing)

NEXT MANAGERS s.r.o.

Květná 178/34, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 07130546
Kontaktujte nás