Tímto dobrovolně a na základě své svobodné vůle uděluji souhlas společnosti NEXT MANAGERS s.r.o., sídlem Květná 178/34, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 07130546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106339 (dále jen „Správce“), se zpracováním následujících osobních údajů:

  • jméno a příjmení / firma společnosti
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa

Výše vyjmenované osobní údaje budou zpracovány za účelem zařazení do databáze Správce a za účelem zasílání marketingových nabídek a dalších obchodních sdělení, mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti zejména formou e-mailu a SMS zpráv.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. společnost NEXT MANAGERS s.r.o.,

Správce je povinen zajistit, aby se každý zpracovatel, jemuž jsou osobní údaje předávány, zavázal k zajištění maximální ochrany osobních údajů a aby tento uzavřel se Správcem smlouvu ve smyslu čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou, může však být Zákazníkem kdykoli bezplatně odvolán. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle čl. 12-23 GDPR.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů zákazníků Správcem lze nalézt na https://www.nextmanagers.cz

Kontaktní údaje Správce jsou:
adresa: Květná 178/34, Pisárky, 603 00 Brno
email: [email protected]

Odesláním zprávy z internetového formuláře na adrese www.nextmanagers.cz za současného zaškrtnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, že je v celém rozsahu přijímáte a že udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v rozsahu a za podmínek v tomto dokumentu uvedených.